יכולות הקליטה של העינית ללא חוטים IRE-133


טווח הקליטה המקסימאלי

העינית שלנו (ללא חוטים) מיועדת להתקנה על הדלת שמסתירה את הממיר במקום על הטלוויזיה.

עיניות רגילות (עם חוטים) מותקנות על הטלוויזיה ולכן הן מושפעת מאוד מההפרעות החשמליות החזקות הקיימות בקרבת מסך הטלוויזיה.  ראה: הפרעות ממסכי טלוויזיה

השפעת ההפרעות הנ"ל היא ביחס ישר לקרבת העינית למסך ולכן היא קריטית לעיניות שמותקנות על המסכים וזניחה לחלוטין בעינית שלנו שמותקנת כאמור על דלת השידה - הרחק ממסך הטלוויזיה.

התוצאה: טווח הקליטה של העינית ללא חוטים גדול בד"כ בהרבה מזה של עיניות עם חוטים.קליטת שידורים מהצדדים

המבנה המכאני של יחידת הקליטה שלנו מאפשר לגלאי שבתוכה לקלוט שידורים ממש מהצדדים וממרחק רב!

                 

תכונה זו מבדלת משמעותית את העינית שלנו מעיניות רגילות (עם חוטים) ומאפשרת לשלוט על הממיר באמצעותה כמעט מכל מקום אפשרי בחדר ובנוסף היא מאפשרת למקם אותה במקומות בהם היא בקושי נראית.