עינית לממיר יס מקס

ממיר ייס מקס קולט שידורים מהשלט רחוק שלו בפרוטוקול: NEC.

העינית ללא חוטים שלנו שמפותחת בישראל מזהה את הפרוטוקול הנ"ל של הממיר.

כאשר העינית לממיר שלנו מזהה שידור לממיר יס מקס, היא מתאימה עצמה אליו 
ומאפשרת בכך קליטה מעולה שלהם ממרחק רב ומכל זווית אפשרית.

הממירים הפופולאריים ביותר בארץ מסופקים ע"י ספקיות התכנים: ייס, הוט, סלקום ופרטנר.

העינית תומכת בכל סוגי הממירים הנפוצים בארץ ובעולם (מכל הספקים). 
אם יום אחד תחליפו את הממיר לממיר אחר (לרבות מספק אחר), העינית תזהה אוטומטית
ותבצע את עבודתה!


נקודת הקליטה הפנימית בממיר יס מקס

האיור מתחת מצביע על נקודת הקליטה של השידורים מהשלט רחוק בממיר Yes.Max.עיניות רגילות לממירים (עם חוטים), מחייבות הצמדה פיזית של "אמיטר" בדיוק בנקודה זו.

להבדיל, העינית ללא חוטים שלנו שולטת על הממיר הזה מרחוק - אין כל צורך באמיטר הנ"ל.

העינית שלנו מותקנת (יותר נכון: מוצמדת) על הדלת עצמה ובחירת המיקום בדלת להצמדתה רצוי שתהיה כזו שהנקודה הזו "תראה" את משדר העינית שלנו (היחידה הפנימית) יחסית ממול.

למרות שהמשדר שלנו נקלט ע"י הממיר גם ממרחקים  שבין 0 (צמוד) ל- 50 ס"מ ויותר, אנו ממליצים לקבוע את מיקום העינית שלנו ו/או את מיקום הממיר שבפנים באופן שהמרחק בין משדר העינית לנקודה הנ"ל
יהיה: 5 עד 20 ס"מ.

מומלץ להתקין את העינית ללא חוטים שלנו לשליטה על ממיר יס מקס באחד המקומות הבאים: