עינית לממיר Yes HD

ממיר ייס HD יודע לקלוט שידורים מהשלט רחוק שלו בשני פרוטוקולים: NEC  ו- XMP.

העינית ללא חוטים שלנו שמפותחת בישראל יודעת לזהות את שני הפרוטוקולים הנ"ל של הממיר.

כאשר העינית לממיר שלנו מזהה שידור מהפרוטוקולים הנ"ל, היא מתאימה עצמה אליהם ומאפשרת בכך קליטה מעולה שלהם ממרחק רב ומכל זווית אפשרית.


נקודת הקליטה הפנימית בממיר יס HD

האיור מתחת מצביע על נקודת הקליטה של השידורים מהשלט רחוק בממיר Yes HD.עיניות רגילות לממירים (עם חוטים), מחייבות הצמדה פיזית של "אמיטר" בדיוק בנקודה זו.

להבדיל, העינית ללא חוטים שלנו שולטת על הממיר הזה מרחוק - אין כל צורך באמיטר הנ"ל.

העינית שלנו מותקנת (יותר נכון: מוצמדת) על הדלת עצמה ובחירת המיקום בדלת להצמדתה רצוי שתהיה כזו שהנקודה הזו "תראה" את משדר העינית שלנו (היחידה הפנימית) יחסית ממול.

למרות שהמשדר שלנו נקלט ע"י הממיר גם ממרחקים  שבין 0 (צמוד) ל- 50 ס"מ ויותר, אנו ממליצים לקבוע את מיקום העינית שלנו ו/או את מיקום הממיר שבפנים באופן שהמרחק בין משדר העינית לנקודה הנ"ל
יהיה: 5 עד 20 ס"מ.