תמונות של העינית

המחשת גודל העינית

גודלה של יחידת הקליטה
(זו שנראית מבחוץ)
הוא כגודל הציפורן שבתמונה

המחשת גודל העינית
איור להמחשה
העינית מוצעת ב- 3 צבעים
תמונה של העינית ללא חוטים
עינית ללא חוטים - צבע עץ
עינית ללא חוטים - צבע שחור
מארז העינית
מיקומים אפשריים להתקנה
מיקומים אפשריים להתקנה