טווח הקליטה של העינית
 
 
טווח הקליטה המקסימאלי של העינית שלנו יכול להגיע ל- 10 מטר ויותר 
(במקרים רבים מדדנו מעל 12 מטר)!
 
להבדיל מעיניות רגילות, העינית שלנו קולטת מעולה גם כאשר משדרים אליה ממש מהצדדים.

היא גם קולטת החזרים מהתקרה, מהקירות, מהרצפה ומהריהוט בחדר.
 
יחד עם זה חשוב להבין שטווח הקליטה בעיניות ככלל תלוי מאוד בתנאי העבודה שלהן.
 
בתנאי עבודה אופטימליים, אפשר להגיע כאמור לטווחים הנ"ל אבל יש מספר גורמים שיכולים
להקטין משמעותית את הטווח והם:
 
א. סוללות חלשות בשלט רחוק של הממיר.
 
ב. סוג השלט רחוק.
    בשלטים של HOT ו- yes יש בד"כ שתי סוללות רגילות (אצבע AA) שמאפשרות להגיע לטווח
    המקסימאלי הנ"ל באין הפרעות אחרות.
    בשלטים של מכשירי DVD יש בד"כ שתי סוללות דקות (AAA) ולפעמים רק אחת!
    טווח השידור של השלטים האלה קטן באופן משמעותי ביותר מזה של השלטים שלהם
    שתי סוללות רגילות.   

ג. תאורה "רועשת" בקרבה לעינית - פחות ממטר ממנה (נדיר מאוד בד"כ).
   
    דוגמאות:

       נורות לדים אינן פולטות קרינה באינפרא אדום ומאפשרות בכך להגיע לטווח הקליטה 
       המקסימאלי של העינית (באין הפרעות אחרות).
 
       נורות פלורוצנט מייצרות הפרעה אופטית וחשמלית בדקות הראשונות של עבודתן.
       המנורה מייצרת הפרעות גם לאחר "זמן ההדלקה" אבל אלה קטנות בסדרי גודל 
       בהשוואה להפרעות שהיא מייצרת מיד לאחר ההדלקה.
       פלורוצנטים ישנים או לא תקינים מייצרים גם הפרעה קבועה שלא דועכת עם הזמן.

       מכיוון שהלקוחות לא מדליקים בד"כ מנורות ליד הטלוויזיה כדי שלא לסנוור את העיניים,
       המנורות בד"כ מרוחקות מספיק מהעינית והשפעתן על טווח הקליטה המקסימאלי של העינית 
       היא בד"כ נמוכה.
 
ד. חשיפה ישירה לקרני השמש - יש להימנע ממצב שהעינית תהיה חשופה ישירות לשמש עצמה.