טווח הקליטה של העינית
 
 
טווח הקליטה המקסימאלי של העינית שלנו יכול להגיע ל- 10 מטר ויותר - במקרים רבים מדדנו מעל 12 מטר!
 
להבדיל מעיניות רגילות, העינית שלנו קולטת מעולה גם כאשר משדרים אליה ממש מהצדדים.
 
יחד עם זה חשוב להבין שטווח הקליטה בעיניות ככלל תלוי מאוד בתנאי העבודה שלהן.
 
בתנאי עבודה אופטימליים, אפשר להגיע כאמור לטווחים הנ"ל אבל יש מספר גורמים שיכולים להקטין
משמעותית את הטווח והם:
 
א. סוללות חלשות בשלט רחוק של הממיר.
 
ב. סוג השלט רחוק.
    בשלטים של HOT ו- yes יש בד"כ שתי סוללות רגילות (אצבע AA) שמאפשרות להגיע לטווח
    המקסימאלי הנ"ל באין הפרעות אחרות.
    בשלטים של מכשירי DVD יש בד"כ שתי סוללות דקות (AAA) ולפעמים רק אחת!
    טווח השידור של השלטים האלה קטן באופן משמעותי ביותר מזה של השלטים שלהם שתי סוללות רגילות.   

ג. תאורה "רועשת" בקרבה לעינית - פחות ממטר ממנה (נדיר מאוד בד"כ).
   
    דוגמאות:

        מנורה חסכנית שמחליפה את נורת הליבון הישנה מייצרת הפרעה חזקה ברגע שמדליקים אותה.
        ההפרעה דועכת בהדרגה ונעלמת ברובה לאחר דקה אחת.
        אפקט ההפרעה וזמן הדעיכה משתנה ממנורה למנורה ותלוי בעיקר במרחק המנורה מהעינית.
        המנורה מייצרת הפרעות גם לאחר "זמן ההדלקה" אבל אלה קטנות בסדרי גודל בהשוואה
        להפרעות שהיא מייצרת מיד לאחר ההדלקה.
        כדי שההפרעה לא תקטין משמעותית את טווח הקליטה של העינית, יש לוודא שהמנורה תהיה 
        מרוחקת מה שיותר מהעינית.
        
        נורות לדים מאפשרות להגיע לטווח הקליטה המקסימאלי של העינית (באין הפרעות אחרות).
        מחיר נורות הלד יורד במהירות ויעילותן כבר משתווה לזו של המנורות החסכניות.
        מסיבות אלה, נורות הלד צפויות להיות הדומינניות ביותר כבר בעתיד הקרוב.
 
       פלורוצנטים מייצרים הפרעה אופטית וחשמלית בדקות הראשונות של עבודתם.
       פלורוצנטים ישנים או לא תקינים מייצרים גם הפרעה קבועה שלא דועכת עם הזמן.
       מכיוון שהלקוחות לא מדליקים בד"כ מנורות ליד הטלוויזיה כדי שלא לסנוור את העיניים,
       המנורות בד"כ מרוחקות מספיק מהעינית והשפעתן על טווח הקליטה המקסימאלי של העינית היא
       בד"כ נמוכה.
 
ד. חשיפה ישירה לקרני השמש - יש להימנע ממצב שהעינית תהיה חשופה ישירות לשמש עצמה.