חיוויים שונים של העינית
 
 
מקלט העינית מכיל נורת לד כתומה שדולקת בכל פעם שהעינית מזהה שידור אליה.
 
בנוסף, הנורה מהבהבת לפי שיטה מסויימת המחווה את רמת ההפרעות שבסביבת העינית בכל רגע נתון.
הבהוב זה מופיע כ- 6 שניות לאחר זיהוי פקודה מהשלט רחוק.
מהירות ההבהוב - 4 פעמים בשניה.
ההבהוב הוא חלש מאוד (לא מפריע לעין) - נראה יותר בחדר חשוך.
 
מספר ההבהובים הוא ביחס ישר לרמת ההפרעות שמזהה העינית
(לקושי העבודה שלה בסביבה בה היא עובדת).
הפרעות חזקות יגרמו למספר רב של הבהובים ולירידה בטווח המקסימאלי.
 
הטבלה הבאה מראה את תלות טווח הקליטה האופייני (בד"כ) במספר ההבהובים הנ"ל:

מספר הבהובים תיאור ההפרעה היתכנות טווח קליטה אופייני
1
זניחה לחלוטין 40% מעל 10 מטר
2 די זניחה 25% מעל 9 מטר
3 בקושי מורגשת 15%
מעל 8 מטר
6 - 4 הפרעה מורגשת 10% מעל 6 מטר
12 - 7 הפרעה משמעותית 5% מעל 5 מטר
24 - 13 הפרעה קשה 3.6% מעל 4 מטר
34 - 25 הפרעה קשה מאוד 1.2% מעל 3 מטר
36 - 35 הפרעה קשה ביותר
0.2% פחות מ- 3 מטר